Skip to main contentSkip to navigationSkip to search
Logotype

Log in

Financial reports

Financial reports

Here you will find Nordiska's annual reports, interim reports and capital adequacy analyses. Please note that all documents are currently in Swedish.

Införande av IFRS 9

Beslut avseende tillämpning av övergångsbestämmelser med anledning av införande av IFRS 9. Från och med 1 januari 2018 infördes nya redovisningsregler för kreditförlustreserveringar, IFRS 9.

För Nordiska innebär införandet av IFRS 9 en minskning av det egna kapitalet med 7,6 MSEK (9,8 MSEK före skatt) per den 1 januari 2018. Nordiska kommer att utnyttja de övergångsregler som har beslutats gällande kapitaltäckningen och fasa in effekterna från IFRS 9 i kapitalbasen successivt fram till 2023.

Läs mer