Logotype

Logga in

Finans­iella rapporter

Finans­iella rapporter

Nordiskas årsredovisningar, delårsrapporter och kapitaltäck­ningsanalyser

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Införande av IFRS 9

Beslut avseende tillämpning av övergångsbestämmelser med anledning av införande av IFRS 9. Från och med 1 januari 2018 infördes nya redovisningsregler för kreditförlustreserveringar, IFRS 9.

För Nordiska innebär införandet av IFRS 9 en minskning av det egna kapitalet med 7,6 MSEK (9,8 MSEK före skatt) per den 1 januari 2018. Nordiska kommer att utnyttja de övergångsregler som har beslutats gällande kapitaltäckningen och fasa in effekterna från IFRS 9 i kapitalbasen successivt fram till 2023.

Läs mer