Logotype

Logga in

Är det något du inte är nöjd med?

Klagomål

Om du är missnöjd eller anser att något inte gått rätt till med en tjänst som vi har utfört så vill vi att du kontaktar oss.

Prata med din handläggare

Kontakta i första hand den medarbetare som handlagt ditt ärende hos oss. Saknar du kontaktuppgifter till den personen så ring vår växel på 08-23 28 00 eller skicka ett e-postmeddelande till info@nordiska.se så hjälper vi dig.

Registrera ett klagomål

Om du fortfarande är missnöjd trots den hjälp du blivit erbjuden så kan du kontakta vår klagomålsansvariga. Vår klagomålansvariga fungerar som en oberoende part som företräder dig internt hos Nordiska och som har rätt att ompröva och överpröva ditt klagomål.

För att ditt ärende ska betraktas som ett klagomål behöver det uppfylla Finans­inspektionens definition av klagomål som uttrycker att ett klagomål är ett "konkret missnöje med hanteringen av en finans­iell tjänst eller produkt." Allmänna synpunkter, generella missnöjesyttringar eller missnöje som anses ha ringa betydelse för kunden definierar Finans­inspektionen inte som klagomål.

Registrera klagomål genom att fylla i formuläret

För att vi ska kunna behandla ditt klagomål så bra som möjligt behöver du ange följande:

  • Ditt namn och dina kontaktuppgifter.
  • Vilken tjänst eller produkt som klagomålet avser.
  • Datum och tidpunkt då problemet uppstod.
  • Beskrivning av problemet inklusive stödjande information/bevisning.
  • Om du önskar kompensation behöver du även ange hur du önskar bli kompenserad. Begär du ekonomisk kompensation behöver du specificera önskat belopp.

Du kan även registrera ditt klagomål genom att ringa till oss på 08-28 23 00 eller skicka ett brev till Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget, Att: Klagomålsansvarig, Box 173, 101 23 Stockholm.

Våra klagomålsansvariga kontaktar dig så snart som möjligt efter att vi tagit emot ditt klagomål.

Hur långt tid det tar att hantera ditt klagomål beror på hur omfattande klagomålet är och hur många avdelningar hos Nordiska som är inblandade. Utredningen av ditt klagomål måste dock inledas senast 14 dagar efter att det inkommit.

Ytterligare alternativ

Om du fortfarande inte är nöjd har du möjlighet att höra av dig till Allmänna reklamationsnämnden för alternativ tvistlösning: www.arn.se, Box 174, 101 23 Stockholm.

Du har även möjlighet att få kostnadsfri vägledning av din kommunala konsumentvägledning eller via Konsumenternas Bank- och finans­byrå: www.konsumenternas.se.