Logotype

Logga in

Hållbarhet är viktigt för oss

Hållbarhet hos Nordiska: För en grönare framtid

Som kreditinstitut har vi skyldighet att bedriva en ansvarsfull verksamhet för att bidra till en hållbar utveckling av vårt samhälle.

Hållbarhetsperspektivet är därför integrerat i allt vi gör och mäter gör vi ur miljömässiga, sociala och bolags­styrningsmässiga perspektiv.

Samhällets omställning mot en grönare framtid 

För att nå gemensamma globala hållbarhetsmål behöver alla individer och organisationer övergå till hållbara beteenden. Varje individ och organisation har en unik roll att spela i denna omställning. Individer kan göra skillnad genom att anta hållbara levnadssätt och öka medvetenheten om miljöfrågor. Organisationer kan integrera hållbarhet i sina affärsmodeller och strategier. 

Som kreditinstitut är det Nordiskas plikt att bedriva ansvarsfull verksamhet och bidra till samhällets hållbara utveckling. Nordiska är en dynamisk aktör som med innovativ teknik och hög kompetens spelar en nyckelroll i att möjliggöra affärer och finans­iell utveckling. Vårt engagemang för hållbarhet är rotat i vår värdegrund och affärsstrategier. Genom att integrera hållbarhetsmål i våra verksamhetsplaner och produkter bidrar Nordiska aktivt till en hållbar framtid. Hållbarhet genomsyrar allt vi gör, och vi utvärderar vår prestation utifrån miljömässiga, sociala och bolags­styrningsmässiga perspektiv. Vi är stolta över att vara en katalysator för förändring och innovation.

Nordiskas gröna sparkonto 🍀 

Nordiska Flex Grön är ett rörligt sparkonto där du, som kund, bidrar till en mer hållbar och rättvis värld. Pengarna på Flex Grön är öronmärkta för utlåning i enlighet med FN:s 17 globala mål. Vi strävar efter att låna ut minst 70% till hållbara satsningar, främst inom FN:s globala mål nummer 7: Hållbar energi till alla. Du kan läsa mer om FN:s globala mål här: Globala målen - För hållbar utveckling.

Exempel på Nordiskas gröna satsningar är:

  • Finans­iering av solceller

  • Optimering av hållbar energilagring genom finans­iering av batteriteknik

  • Finans­iering av nyproducerade fastigheter med energiklassificering A, B eller C

Flex Grön är ett steg mot en mer hållbar framtid. För att spegla Nordiskas engagemang för hållbarhet har vi en lägre prissättning på Nordiskas gröna utlåning, som finans­ierar hållbara investeringar. Räntan på Flex grön är därför lägre än på sparprodukter som inte är öronmärkta för Grön utlåning. På så sätt bidrar både du och vi på Nordiska till en grönare framtid.

Nordiska är inte bara en finans­iell institution; vi är en partner i omställningen till ett hållbart samhälle och fortsätter söka nya vägar för att integrera hållbarhet i allt vi gör.

Mot en grönare framtid: Nordiskas hållbarhetsmål och initiativ

Nordiska har ett integrerat tillvägagångssätt för vårt hållbarhetsarbete, där ESG-kriterierna (Environmental, Social, and Governance) utgör grundpelarna. Inom ramen för detta arbetar Nordiska konkret med FN:s 17 globala mål och FN:s Global Compact 10 principer.

ESG

ESG, som står för Environment, Social, and Governance, är en ram för att bedöma de miljömässiga, sociala och bolags­styrningsmässiga aspekterna av ett företags verksamhet. Nordiska integrerar dessa perspektiv i sin verksamhet, vilket inkluderar att beakta miljörelaterade och sociala risker i kreditbedömningar och att upprätthålla en effektiv rapporteringskultur som präglas av transparens och proaktivitet.

FN:s 17 globala mål 

FN:s globala mål, även kända som Agenda 2030 eller de 17 hållbarhetsmålen, är en universell uppmaning till handling för att utrota fattigdom, skydda planeten och säkerställa att alla människor kan leva i fred och välstånd. Dessa mål har utvecklats för att möta de mest akuta utmaningarna som mänskligheten och vår planet står inför, inklusive fattigdom, ojämlikhet, klimatförändringar, miljöförstöring, fred och rättvisa. 

FN:s Global Compact  

För att ytterligare stärka engagemanget för hållbarhet, har Nordiska undertecknat FN:s Global Compact och förbinder sig därmed att följa dess tio principer för ansvarsfullt företagande. Dessa principer omfattar områden som mänskliga rättigheter, arbetsnormer, miljöskydd och antikorruption, vilka alla bidrar till att uppnå de globala hållbarhetsmålen. 

Genom att integrera ESG-målen och FN:s globala mål i sin affärsstrategi och dagliga verksamhet, visar Nordiska sitt engagemang för en hållbar framtid och tar ett aktivt ansvar för att bidra till en mer hållbar och rättvis värld. Läs mer om de tio principerna här: UN Global Compact.