Logotype

Logga in

Vanliga frågor
och svar

Frågor och svar

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna vi får om våra tjänster.

Sparande

Kan man månadsspara hos Nordiska?

Ja, självklart kan du månadsspara hos Nordiska. I de flesta banker kan man sätta upp en stående betalning med de insättnings­uppgifter du har hos Nordiska. Dessa hitta du när du loggar in på Mina Sidor.

Finns det någon övre beloppsgräns på Nordiskas sparkonton?

Det finns ingen maxgräns för hur mycket pengar du kan ha på ditt konto hos Nordiska. Dock är taket för den statliga insättnings­­garantin 1 050 000 kr, så insättningar som överskrider det beloppet omfattas i regel inte av insättnings­­garantin och detta gäller alla våra sparkonton.

Vad är statlig insättnings­garanti?

Ditt sparande hos Nordiska omfattas av den statliga insättnings­garantin. Det innebär att staten garanterar dina insättningar upp till en summa om 1 050 000 kronor om något skulle hända din bank eller sparinstitut. Alla sparkonton hos Nordiska har prövats hos Riksgälden för att erhålla insättnings­garantin.

Insättnings­garantin har funnits i Sverige sedan 1996 och syftar till att stärka skyddet för allmänhetens insättningar och bidra till stabilitet i det finans­iella systemet.

Du kan läsa mer om insättnings­garantin här.

Vilka insättningar omfattar insättnings­garantin?

Insättningar av privat­kunder och företag omfattas i regel av insättnings­garantisystem.

Vilka insättningar omfattar inte insättnings­garantin?

Följande svenska eller motsvarande utländska insättare kan inte få ersättning från Insättnings­garantin: banker, kreditmarknads­företag, försäkrings- och återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finans­iella institut enligt lagen (2004:297) om bank- och finans­ieringsrörelse, värdepappersfonder och alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.

Vad händer när löptiden för ett fasträntekonto (Fix) går ut?

När löptiden för ett Fix-konto går ut kapitaliseras ränta på kontot och beloppet inklusive ränta (minus skatt) överförs automatiskt till ditt Flex-konto. Flex-kontot öppnas per automatik i samband med att du öppnar ett Fix-konto.

Är det möjligt att ha två kontohavare på ett sparkonto hos Nordiska?

Nej. Det går enbart att ha en kontohavare per konto i Nordiska.

Är det möjligt att öppna ett sparkonto hos Nordiska i någon annans namn, till exempel barn?

Nej, du kan bara öppna sparkonto om du är över 18 år.

Hur beräknas räntan?

Räntan på ditt saldo beräknas efter faktiskt antal dagar och baseras på ett år med 365 dagar. Intjänad ränta sätts in på ditt konto vid årets slut eller då kontot avslutas.

Hur sätter jag in pengar?

Insättningar görs till Nordiska Bankgiro 828-5975. OCR nummer är samma som ditt kontonummer, detta hittar du när du loggar in på Mina sidor. Inbetalning kan bara ske från ett svenskt konto i ditt eget namn. Du kan även föra över mellan dina olika konton i Nordiska, det gör du i Internetbanken.

När kommer pengarna in på mitt konto?

Du kan normalt se insättningen på ditt konto i Nordiska 1-3 bankdagar efter att du gjort insättningen via Bankgiro.

Kan jag sätta in flera gånger på ett Fix-konto?

Du kan enbart göra en engångsinsättning på varje Fix konto du öppnar. Om du vill göra flera insättningar rekommenderar vi att du först sätter in pengar på ditt Flex-konto och därefter för du över hela summan till ditt Fix-konto på en och samma gång.

Kan jag avsluta ett Fix-konto i förtid?

Du har ångerrätt vilket innebär att du kan låsa upp kontot om du hör av dig till vår Kundtjänst inom 14 dagar efter kontoöppnandet. Därefter är det inte möjligt att avsluta ett Fix-konto förrän bindningstiden har löpt ut.

Hur kan ett sparkonto vara grönt?

Nordiskas utlåning finans­ieras genom att erbjuda sparkonton till privat­personer. Av de medel du sätter in på ditt gröna sparkonto, strävar Nordiska att minst 70% av dina medel på Flex Grön ska öronmärkas till att finans­iera hållbara satsningar, exempelvis solceller. På så sätt bidrar du som kund till omställningen till en mer hållbar planet genom att spara grönt.

Hur lång tid tar det tills jag ser pengarna på mitt uttagskonto när jag har gjort ett uttag?

Normalt kommer pengarna fram till ditt uttagskonto nästkommande bankdag.

Hur anger jag mitt uttagskonto?

Det gör du i samband med att du blir kund hos oss så att det finns förinlagt när du vill göra ett uttag. De flesta banker använder ett 4-siffrigt clearingnummer följt av kontonummer. Undantag gäller för Swedbankkonton där clearingnummer börjar på siffran 8.

Swedbank
Har du ett konto i Swedbank där clearingnumret börjar på siffran 8 som har 8 eller 9 kontosiffror behöver du lägga till en eller två nollor i början av kontonumret, så att det blir totalt 15 siffror (inklusive clearingnummer).

Exempel: CCCCC 0XXXXXXXXX

C = Clearingnummer, X = Kontosiffra

Utlåning

Varför har jag fått en låneavi från Nordiska?

Via partners tillhandahåller vi privat­lån. Eftersom vi i dessa fall är kreditgivare ska du betala ränta och amorteringar till oss, även om lånet administreras av en av våra partners. På låneavin framgår via vilken partner lånet kommer via.

För eventuella frågor ska du i första hand vända dig till den partner som du tagit lånet via. Deras kontaktuppgifter finner du på låneavin och Kreditavtalet.

Varför har ni tagit en kreditupplysning på mig?

Vi har tagit en kreditupplysning om du ansökt om ett lån hos någon av våra samarbetspartners. Som kreditinstitut är vi skyldig att kontrollera din möjlighet att återbetala lånet, detta är viktigt både för oss och dig. Vi vill ju alla undvika överskuldsättning och att du som kund får problem med att återbetala lånet. Vi hämtar därför nödvändig information från ett kreditupplysningsföretag som vi använder oss av för att kunna avgöra dina ekonomiska förutsättningar att återbetala lånet.

Har vi gjort en autogirodragning från ditt konto?

Vi gör enbart en autogirodragning om du är kund hos Nordiska och har gjort ett autogiromedgivande.

Jag vill lära mig mer om konsekvensen av lån.

Nordiska vill uppmärksamma låntagare på att låneavtal kan innebära en påfrestning på låntagarens privat­a ekonomi och att låntagare därför noga bör överväga och planera nyttjandet av lånet. För mer information om privat­ekonomi rekommenderar vi Finans­inspektionens hemsida: https://www.fi.se/sv/konsumentskydd/utbildning/.

Tekniska frågor

Vilken webbläsare ska jag använda mig av?

Vi rekommenderar att du använder Chrome, Edge, Safari eller Firefox. Vi avråder från att använda Internet Explorer eftersom den inte stöds av vår tjänst.

Jag kan inte logga in

Kan du inte logga in kan det bero på problem med BankID. Vänligen börja med att testa ditt BankID här.