Logotype

Logga in

Vi utmanar finans­branschen

Om Nordiska

Vi erbjuder sparande till marknads­ledande räntor och lån för att möjliggöra våra kunders affärer. Samtidigt erbjuder vi våra partners att skapa egna finans­iella erbjudanden gentemot sina kunder med hjälp av våra molnbaserade tjänster och APIer.

Där finans­iering och teknik möts

En stark entreprenörsanda i kombination med djup kunskap om finans­teknikutvecklingen ger oss god förståelse för hur man navigerar och presterar i den starkt växande fintech-sektorn. Vi överbryggar klyftan mellan den nya och den gamla bankeran genom att erbjuda tekniskt avancerade lösningar och finans­iering där efterfrågan ökar.

Våra värderingar

work

Pålitliga

Vi är pålitliga och gör alltid vårt yttersta för att uppfylla våra åtaganden gentemot andra. Det gör det möjligt att skapa långa och tillitsfulla relationer.

school

Kompetenta

Vi är kompetenta och strävar alltid efter att lära oss nytt och att utvecklas. På så vis skapar vi mer värde både till bolaget och till våra kunder.

business

Drivna

Vi är drivna vilket innebär att vi ständigt ser möjligheter och inte ger upp. Därför hjälper vi varandra lika mycket som vi vågar ställa krav, och vi ger varandra feedback med intentionen att växa och bli bättre.

question_answer

Lyhörda

Vi är lyhörda vilket innebär att vi möter såväl vår ständigt föränderliga omvärld, som våra kunders och kollegors behov, med öppet sinne och en tillmötesgående inställning.

sentiment_satisfied_alt

Positiva

Vi är positiva eftersom vi är övertygade om att den inställningen både hjälper oss att prestera bättre och skapar ett trivsamt arbetsklimat.

Vision, affärsmodell och marknader

Vision

Nordiska ska genom innovativ teknik och hög kompetens möjliggöra affärer och finans­iell utveckling.

Affärsmodell

Nordiska tillhandahåller en infrastruktur för att bedriva finans­ieringsrörelse till de aktörer som vill utöka sin värdekedja eller verka i marknaden men inte har ett fullständigt tillstånd. Det innebär att Nordiska utför riskbedömning, transaktionsmonitorering, system och finans­iering medan ni kan fokusera på kunden.

Våra marknader

Nordiska erbjuder i dagsläget utlåningstjänster i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Nederländerna samt inlåningstjänster i Sverige och Tyskland.

 

Bolags­styrning

Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget är ett svenskt publikt aktiebolag som inte är börsnoterat. Vår verksamhet regleras av såväl lagstiftning som av våra interna regelverk, och vårt högsta beslutande organ är bolags­stämman.

Mer om vår bolags­styrning

Hållbarhet är viktigt för oss

Som kreditmarknads­bolag har vi skyldighet att bedriva en ansvarsfull verksamhet för att bidra till en hållbar utveckling av vårt samhälle. Hållbarhetsperspektivet är därför integrerat i allt vi gör och mäter gör vi ur miljömässiga, sociala och bolags­styrningsmässiga perspektiv.

Mer om vårt hållbarhetsarbete

assignment_turned_in

Finans­iella rapporter

Söker du Nordiskas årsredovisningar, delårsrapporter och kapitaltäckningsanalyser?

Till vårt rapportarkiv
work

Vill du vara med och utmana finans­branschen?

Är du en lagspelare som bidrar med god stämning, har kunden som utgångspunkt och trivs med stort ansvar och mycket frihet? Då kan Nordiska vara rätt arbetsplats för dig.

Hitta ditt nästa jobb