Logotype

Logga in

Bokslutskommuniké 2023

Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ) publicerar bokslutskommuniké för koncernen för helåret 2023.
 

FJÄRDE KVARTALET 2023

(JÄMFÖRT MED FJÄRDE KVARTALET 2022)
 

Översikten avser koncernen.

  • Utlåning till allmänheten uppgick till 7 346,0 mkr (6 175,9)
  • Rörelseintäkterna uppgick till 76,1 mkr (67,3)
  • K/I-talet uppgick till 52,5 % (69,0)
  • Resultat före kreditförluster uppgick till 36,2 mkr (20,9)
  • Kreditförlustnivån uppgick till 0,2 % (0,1)
  • Rörelseresultatet uppgick till 34,4 mkr (21,6)
  • Periodens resultat uppgick till 29,8 mkr (30,0)        
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,3 % (11,6) och den totala kapitalrelationen uppgick till 16,2 % (14,7)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

  • Nordiska offentliggjorde under det fjärde kvartalet att avtal ingåtts om att förvärva Umeå Release Finans­ AB. Regulatoriskt tillstånd för förvärvet har erhållits och slutförande av förvärvet avses ske under det första kvartalet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

  • Inga väsentliga händer har inträffat efter perioden.

OM NORDISKA
Nordiska erbjuder sparande till marknads­ledande räntor och lån för att möjliggöra våra kunders affärer. Samtidigt erbjuder vi våra partners att skapa egna finans­iella erbjudanden gentemot sina kunder med hjälp av våra molnbaserade tjänster och APIer. Läs mer om Nordiska här: https://www.nordiska.se/om-nordiska/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonathan Strååt, CFO
Telefon: +46 (0)8 23 28 00
E-post:
ir@nordiska.se

Mikael Gellbäck, CEO
Telefon: +46 (0)8 23 28 00
E-post:
ir@nordiska.se

Informationen är sådan som Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 15 februari 2024 kl. 08.00. Den fullständiga rapporten återfinns på https://www.nordiska.se/om-nordiska/finans­iella-rapporter/

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')