Logotype

Logga in

Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget förvärvar Release Finans­

Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (”Nordiska”) (Nasdaq Stockholm: NOKRE001) och ägarna av Umeå Release Finans­ AB (”Release Finans­”) har idag överenskommit att Nordiska ska förvärva samtliga utestående aktier i Release Finans­. Som ett led i förvärvet kommer ägare aktiva i Release Finans­ verksamhet att erhålla aktier i Nordiska som en återinvestering för ett fortsatt engagemang i den gemensamma koncernen samtidigt som övriga ägare, Fort Knox Förvaring AB och Olsson & Olsson i Umeå AB, erhåller köpeskillingen i kontanter.

Mikael Gellbäck, VD Nordiska:Det är fantastiskt roligt att vi lyckats komma överens om att förvärva Release Finans­ och det är ett viktigt steg i vår fortsatta resa för att bli ett ledande finans­eringshus i Norden till små och medelstora företag. Release Finans­ är ett välskött och kompetent bolag som passar väl in i Nordiskas partneraffär samtidigt som vårt erbjudande till små och medelstora företag tydligt förstärks. Vi ser vidare stor potential i implementering av vår AI-teknologi och embedded finance lösningar för att möta det ökade behovet hos våra gemensamma kunder och SME-segmentet i allmänhet. Genom vår molnbaserade Banking-as-a-Service plattform kan vi därför erbjuda fler digitala finans­iella lösningar som vi med tillförsikt ser fram emot att erbjuda Release Finans­ kunder.”

Eric Åström, VD Release Finans­:Kombinationen av våra två verksamheter ger Release Finans­ tillgång till finans­iella och teknologiska förutsättningar att ta vår gemensamma affär till nästa nivå. Det ger Release Finans­ möjlighet att fortsätta fokusera på vidareförädlingen av vårt redan ledande partnererbjudande samtidigt som vi får verktyg att accelerera denna utveckling. Vi kommer fortsätta vara samma dedikerade och smidiga organisation för våra samarbetspartners, fortsätta vara en attraktiv arbetsplats för våra kollegor och fortsätta vara baserade i Umeå men med tillgång till nästa generations verktyg inom bland annat teknik och riskhantering från Nordiska. Jag vill också å hela Release Finans­ vägnar tacka Fort Knox och Krister Olsson för deras engagemang de första tio åren av vår resa, utan dem hade det här inte varit möjligt.”

Markus Olsson, VD Fort Knox Förvaring AB (Fort Knox):Nyckeln till framgången i Release Finans­ har som vi ser det varit att bolaget startats tillsammans med ett erfaret grundarteam. De har med hjälp av duktiga medarbetare drivit affärsidén att erbjuda oöverträffbar service genom passion, effektivitet och ett genuint intresse för att kunder och samarbetspartners ska ha en smidig och lönsam affär. Med andra ord har man inte fokuserat på att erbjuda finans­iering utan i stället kundnytta. Fort Knox är stolta över att vi fått vara med på resan fram till idag och lämnar med varm hand över vårt engagemang till Nordiska som får äran att växa vidare tillsammans med Release Finans­”.

Som ett led i förvärvet kommer Nordiska i samband med tillträde av aktierna i Release Finans­ emittera efterställda Tier 2-obligationer (supplementärkapital) om SEK 150 miljoner där Fort Knox garanterat teckning av hela obligationen. Bolagen kommer tillsammans ha en balansomslutning överstigande 10 miljarder SEK och förväntas medföra c. 200 miljoner SEK i annualiserat resultat före skatt och synergier för 2023.

Förvärvet förväntas genomföras under första kvartalet 2024 och är villkorad av bl.a. regulatoriskt godkännande. Parterna har valt att inte tillkännage någon köpeskilling. Förvärvet finans­ieras, i tillägg till återinvesteringen i aktier i Nordiska, genom befintliga medel och Tier 2-obligationer.

Nordiska är ett kreditinstitut som erbjuder företag och partners finans­iering och teknologiska lösningar genom sin Banking-as-a-Service lösning som möjliggör att partners i sin tur kan erbjuda värdeskapande embedded finance produkter till sina kunder. Nordiska grundades 2014, har c. 75 anställda och är ett kreditmarknads­bolag under tillsyn av Finans­inspektionen.

Release Finans­ är ett finans­iellt institut grundat 2014 med 37 anställda, en omsättning 2022 på drygt 800 miljoner och totala tillgångar på drygt 1,5 miljarder. Vår målgrupp är små och mellanstora säljorganisationer i Sverige och deras kunder. Release Finans­ ger dessa företag förutsättningar att utvecklas genom okomplicerad finans­iering och strategiskt partnerskap. Release Finans­ har drygt 18 000 kunder och erbjuder de finans­iella produkterna Leasing, Hyra, Funktionshyra och cirkulära, operationella hyresprodukter som Rent & Return.

Fort Knox är ett familjeägt och entreprenörsdrivet investeringsbolag med rötterna i Umeå. Genom att investera i entreprenörskap och samhällsutveckling vill vi vara en tillväxtmotor som bidrar till att göra världen bättre, enklare och roligare.

Kontaktpersoner

Mikael Gellbäck, VD, Nordiska, mikael.gellback@nordiska.se, telefon 08-23 28 00

Eric Åström, VD för Release Finans­, eric.astrom@releasefinans­.se, telefon 090-6904001

Markus Olsson, VD Fort Knox Förvaring AB, markus@fort-knox.se, mobil 090-202 50 51.

Denna information är sådan insiderinformation som Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 20 december 2023 kl. 08.30.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')