Logotype

Logga in

Kommuniké från Nordiskas extra bolags­stämma den 4 april 2023

Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ) har idag, den 4 april 2023, hållit extra bolags­stämma. Nedan sammanfattas de viktigaste besluten från stämman.

Styrelsesammansättning

Vid stämman bekräftades Jörgen Durbans avgång som ledamot tillika styrelsens ordförande samt utsågs Per Berglund till ny ledamot. Till ny styrelseordförande valdes Lars Weigl.

Efter stämman består således Nordiskas styrelse av Lars Weigl (ordförande), Mikael Gellbäck, Patrik Carlstedt, Christer Cragnell samt Per Berglund.

*  *  *  *  *

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Gellbäck, VD

mikael.gellback@nordiska.se

08-23 28 00

Om Nordiska

Nordiska är ett kreditinstitut som erbjuder sparande till marknads­ledande räntor och lån för att möjliggöra sina kunders affärer. Samtidigt erbjuder Nordiska sina partners möjligheter att skapa finans­iella erbjudanden gentemot sina kunder med hjälp av molnbaserade tjänster och APIer. Mer information finns på Nordiska’s webbplats,www.nordiska.com.

4 april 2023 klockan 18:00

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')