Logotype

Logga in

Delårsrapport januari-mars 2023

Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ) publicerar delårsrapport för perioden januari-mars 2023 för koncernen.
 

FÖRSTA KVARTALET 2023

(JÄMFÖRT MED FÖRSTA KVARTALET 2022)

Översikten avser koncernen.

 

 • Utlåning till allmänheten uppgick till 6 522,8 mkr (5 887,0)
 • Rörelseintäkterna uppgick till 72,6 mkr (69,5)
 • K/I-talet uppgick till 48,9 % (49,7)
 • Resultat före kreditförluster uppgick till 37,1 mkr (35,0)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,1 % (0,5)
 • Rörelseresultatet uppgick till 35,1 mkr (28,2)
 • Periodens resultat uppgick till 27,2 mkr (21,9)        
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 12,0 % (9,4) och den totala kapitalrelationen uppgick till 14,9 % (12,7)
   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Inga väsentliga händelser har inträffat under perioden.
   

OM NORDISKA
Nordiska erbjuder sparande till marknads­ledande räntor och lån för att möjliggöra våra kunders affärer. Samtidigt erbjuder vi våra partners att skapa egna finans­iella erbjudanden gentemot sina kunder med hjälp av våra molnbaserade tjänster och APIer. Läs mer om Nordiska här: https://www.nordiska.se/om-nordiska/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonathan Strååt, CFO
Telefon: +46 (0)8 23 28 00
E-post:
ir@nordiska.se

Mikael Gellbäck, CEO
Telefon: +46 (0)8 23 28 00
E-post:
ir@nordiska.se

Informationen är sådan som Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 29 maj 2023 kl.08.45. Den fullständiga rapporten återfinns på https://www.nordiska.se/om-nordiska/finans­iella-rapporter/

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')