Logotype

Logga in

Delårsrapport januari-juni 2023

Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ) publicerar delårsrapport för perioden januari-juni 2023 för koncernen.
 

ANDRA KVARTALET 2023

(JÄMFÖRT MED ANDRA KVARTALET 2022)

Översikten avser koncernen.

 

 • Utlåning till allmänheten uppgick till 6 781,0 mkr (6 228,9)
 • Rörelseintäkterna uppgick till 76,5 mkr (55,7)
 • K/I-talet uppgick till 50,2 % (61,1)
 • Resultat före kreditförluster uppgick till 38,1 mkr (21,7)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,0 % (0,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till 38,2 mkr (21,0)
 • Periodens resultat uppgick till 30,0 mkr (15,6)        
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 12,9 % (11,0) och den totala kapitalrelationen uppgick till 16,1 % (14,0)
   

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Inga väsentliga händelser har inträffat under perioden.
   

OM NORDISKA
Nordiska erbjuder sparande till marknads­ledande räntor och lån för att möjliggöra våra kunders affärer. Samtidigt erbjuder vi våra partners att skapa egna finans­iella erbjudanden gentemot sina kunder med hjälp av våra molnbaserade tjänster och APIer. Läs mer om Nordiska här: https://www.nordiska.se/om-nordiska/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonathan Strååt, CFO
Telefon: +46 (0)8 23 28 00
E-post:
ir@nordiska.se

Mikael Gellbäck, CEO
Telefon: +46 (0)8 23 28 00
E-post:
ir@nordiska.se

Informationen är sådan som Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 30 augusti 2023 kl. 18.00. Den fullständiga rapporten återfinns på https://www.nordiska.se/om-nordiska/finans­iella-rapporter/

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')