Logotype

Logga in

Delårsrapport januari - september 2023

TREDJE KVARTALET 2023

(JÄMFÖRT MED TREDJE KVARTALET 2022)

Översikten avser koncernen.

  • Utlåning till allmänheten uppgick till 6 844,3 mkr (6 417,5)
  • Rörelseintäkterna uppgick till 72,7 mkr (70,2)
  • K/I-talet uppgick till 51,0 % (55,6)
  • Resultat före kreditförluster uppgick till 35,7 mkr (31,2)
  • Kreditförlustnivån uppgick till 0,0 % (0,2)
  • Rörelseresultatet uppgick till 36,2 mkr (28,6)
  • Periodens resultat uppgick till 28,2 mkr (22,0)        
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,9 % (11,2) och den totala kapitalrelationen uppgick till 17,1 % (14,2)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

  • Inga väsentliga händelser har inträffat under perioden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

  • Finans­inspektionen har beviljat Nordiska tillstånd att använda alternativ schablonmetod för kapitalkravet för operativ risk. Detta stärker samtliga kapitalrelationer inom Bolaget med cirka 40 baspunkter per 30 september 2023.

OM NORDISKA
Nordiska erbjuder sparande till marknads­ledande räntor och lån för att möjliggöra våra kunders affärer. Samtidigt erbjuder vi våra partners att skapa egna finans­iella erbjudanden gentemot sina kunder med hjälp av våra molnbaserade tjänster och APIer. Läs mer om Nordiska här: https://www.nordiska.se/om-nordiska/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonathan Strååt, CFO
Telefon: +46 (0)8 23 28 00
E-post:
ir@nordiska.se

Mikael Gellbäck, CEO
Telefon: +46 (0)8 23 28 00
E-post:
ir@nordiska.se

Informationen är sådan som Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 30 november 2023 kl. 18.00. Den fullständiga rapporten återfinns på https://www.nordiska.se/om-nordiska/finans­iella-rapporter/

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')