Logotype

Logga in

Bokslutskommuniké 2022

Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ) publicerar bokslutskommuniké för koncernen för helåret 2022.

FJÄRDE KVARTALET 2022
(JÄMFÖRT MED FJÄRDE KVARTALET 2021)

 • Utlåning till allmänheten uppgick till 6 175,9 mkr (5 244,4)
 • Rörelseintäkterna uppgick till 67,7 mkr (93,8)
 • K/I-talet uppgick till 68,7 % (47,1)
 • Resultat före kreditförluster uppgick till 21,2 mkr (49,7)
 • Kreditförlustnivån uppgick till -0,2 % (0,5)
 • Rörelseresultatet uppgick till 18,7 mkr (43,9)
 • Periodens resultat uppgick till 27,1 mkr (39,6)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 11,6 % (9,1) och den totala kapitalrelationen uppgick till 14,7 % (12,1)                  

JANUARI-DECEMBER 2022
(JÄMFÖRT MED JANUARI-DECEMBER 2021)

 • Utlåning till allmänheten uppgick till 6 175,9 mkr (5 244,4)
 • Rörelseintäkterna uppgick till 263,1 mkr (219,0)
 • K/I-talet uppgick till 58,6 % (54,1)
 • Resultat före kreditförluster uppgick till 109,0 mkr (100,5)
 • Kreditförlustnivån uppgick till -0,2 % (0,1)
 • Rörelseresultatet uppgick till 96,4 mkr (95,5)
 • Periodens resultat uppgick till 86,7 mkr (80,6)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 11,6 % (9,1) och den totala kapitalrelationen uppgick till 14,7 % (12,1)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
Under kvartalet har Nordiska startat upp partnerverksamhet i Nederländerna, det innebär att Nordiska nu är verksam i sex europeiska länder. Nordiska offentliggjorde även information i början av kvartalet om sitt mål att skapa en ”pan-European financial solutions group”. Mer information samt pressmeddelandet finns på www.nordiska.se.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN
Efter balansdagen har Nordiska Financial Partner Norway A/S gått in i slutskedet av att stänga ner sin estländska filial samt gått in i demo-fas för att lansera ett nytt partnersamarbete i Norge.

OM NORDISKA
Nordiska erbjuder sparande till marknads­ledande räntor och lån för att möjliggöra våra kunders affärer. Samtidigt erbjuder vi våra partners att skapa egna finans­iella erbjudanden gentemot sina kunder med hjälp av våra molnbaserade tjänster och APIer. Läs mer om Nordiska här: https://www.nordiska.se/om-nordiska/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonathan Strååt, CFO
Telefon: +46 (0)8 23 28 00
E-post:
ir@nordiska.se

Mikael Gellbäck, CEO
Telefon: +46 (0)8 23 28 00
E-post:
ir@nordiska.se

Informationen är sådan som Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 28 februari 2023 kl. 22.00. Den fullständiga rapporten återfinns på https://www.nordiska.se/om-nordiska/finans­iella-rapporter/

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')