Logotype

Logga in

Delårsrapport januari-september 2022

Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ) publicerar delårsrapport för perioden januari-september 2022 för koncernen

TREDJE KVARTALET 2022
(jämfört med tredje kvartalet 2021)

Översikten avser koncernen.

  • Utlåning till allmänheten uppgick till 6 417,5 MSEK (4 528,7)
  • Rörelseintäkterna uppgick till 70,2 MSEK (47,7)
  • K/I-talet uppgick till 55,6% (59,1)
  • Resultat före kreditförluster uppgick till 31,2 MSEK (19,5)
  • Kreditförlustnivån uppgick till 0,2% (0,0)
  • Rörelseresultatet uppgick till 28,6 MSEK (19,5)
  • Periodens resultat uppgick till 22,0 MSEK (15,2)
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 11,2% (10,2) och den totala kapitalrelationen uppgick till 14,2% (13,4)
     

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
Inga väsentliga händelser har inträffat under perioden.

OM NORDISKA
Nordiska erbjuder sparande till marknads­ledande räntor och lån för att möjliggöra våra kunders affärer. Samtidigt erbjuder vi våra partners att skapa egna finans­iella erbjudanden gentemot sina kunder med hjälp av våra molnbaserade tjänster och APIer. Läs mer om Nordiska här: https://www.nordiska.se/om-nordiska/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pehr Petersson, tf CFO
Telefon: +46 (0)8 23 28 00
E-post:
ir@nordiska.se

Mikael Gellbäck, CEO
Telefon: +46 (0)8 23 28 00
E-post:
ir@nordiska.se

Informationen är sådan som Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 29 november 2022 kl. 18.00. Den fullständiga rapporten återfinns på  https://www.nordiska.se/om-nordiska/finans­iella-rapporter/

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')