Logotype

Logga in

Delårsrapport januari-mars 2022

Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ) publicerar delårsrapport för perioden januari-mars 2022 för koncernen.

FÖRSTA KVARTALET 2022 (JÄMFÖRT MED FÖRSTA KVARTALET 2021)

  • Utlåning till allmänheten uppgick till 5 887,0 MSEK (3 226,7)
  • Rörelseintäkterna uppgick till 69,5 MSEK (41,4)
  • K/I-talet uppgick till 49,7% (49,3)
  • Resultat före kreditförluster uppgick till 35,0 MSEK (21,0)
  • Kreditförlustnivån uppgick till 0,5% (-0,1), ökningen är hänförlig till det norska dotterbolaget
  • Rörelseresultatet uppgick till 28,2 MSEK (21,5)
  • Periodens resultat uppgick till 21,9 MSEK (17,3)
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 9,4% (10,8) och den totala kapitalrelationen uppgick till 12,7% (12,3)

 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

  • Under kvartalet genomförde Nordiska en nyemission vilken medförde en ökning av kärnprimärkapital om 51,7 mkr.
  • En portföljförsäljning om 120 mkr har genomförts under februari vilket gav en vinst i koncernen på 10 mkr före skatt.

OM NORDISKA

Nordiska erbjuder sparande till marknads­ledande räntor och lån för att möjliggöra våra kunders affärer. Samtidigt erbjuder vi våra partners att skapa egna finans­iella erbjudanden gentemot sina kunder med hjälp av våra molnbaserade tjänster och APIer. Läs mer om Nordiska här: https://www.nordiska.se/om-nordiska/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sivonne Wahlsten, CFO
Telefon: +46 (0)8 23 28 00
E-post:
ir@nordiska.se

Mikael Gellbäck, CEO
Telefon: +46 (0)8 23 28 00
E-post:
ir@nordiska.se

Informationen är sådan som Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 30 maj 2022 kl. 18.00. Den fullständiga rapporten återfinns på https://www.nordiska.se/om-nordiska/finans­iella-rapporter/

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')