Logotype

Logga in

Delårsrapport januari-juni 2022

Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ) publicerar delårsrapport för perioden januari-juni 2022 för koncernen.

ANDRA KVARTALET
(Jämfört med andra kvartalet 2021)

  • Utlåning till allmänheten uppgick till 6 228,9 mkr (3 698,1)
  • Rörelseintäkterna uppgick till 55,7 mkr (36,0)
  • K/I-talet uppgick till 61,1% (71,4)
  • Resultat före kreditförluster uppgick till 21,7 mkr (10,3)
  • Kreditförlustnivån uppgick till 0,0% (0,0)
  • Rörelseresultatet uppgick till 21,0 mkr (10,6)
  • Periodens resultat uppgick till 15,6 mkr (8,5)
  • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 11,0% (10,9) och den totala kapitalrelationen uppgick till 14,0% (14,6)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

  • Under slutet av det andra kvartalet påbörjades partnerverksamheten i Danmark, vilket innebär att Nordiska nu är verksam på fyra av de fem nordiska marknaderna.

OM NORDISKA
Nordiska erbjuder sparande till marknads­ledande räntor och lån för att möjliggöra våra kunders affärer. Samtidigt erbjuder vi våra partners att skapa egna finans­iella erbjudanden gentemot sina kunder med hjälp av våra molnbaserade tjänster och APIer. Läs mer om Nordiska här:
https://www.nordiska.se/om-nordiska/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pehr Petersson, tf CFO
Telefon: +46 (0)8 23 28 00
E-post:
ir@nordiska.se

Mikael Gellbäck, CEO
Telefon: +46 (0)8 23 28 00
E-post:
ir@nordiska.se

Informationen är sådan som Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 30 augusti 2022 kl. 18.00. Den fullständiga rapporten återfinns på https://www.nordiska.se/om-nordiska/finans­iella-rapporter/

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')