Logotype

Logga in

Delårsrapport januari-september 2021

Delårsrapport januari-september 2021

Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ) publicerar delårsrapport för perioden januari-september 2021.

TREDJE KVARTALET 2021 (JÄMFÖRT MED TREDJE KVARTALET 2020)

 • Utlåning till allmänheten uppgick till 4 528,1 MSEK (2 372,7)
 • Rörelseintäkterna uppgick till 42,6 MSEK (28,4)
 • K/I-talet uppgick till 59,5% (55,9)
 • Resultat före kreditförluster uppgick till 17,3 MSEK (12,5)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,0% (0,3)
 • Rörelseresultatet uppgick till 17,2 MSEK (11,1)
 • Periodens resultat uppgick till 13,2 MSEK (8,7)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 10,2% (13,6) och den totala kapitalrelationen uppgick till 13,4% (15,9)

 JANUARI-SEPTEMBER 2021 (JÄMFÖRT MED JANUARI-SEPTEMBER 2020)

 • Utlåning till allmänheten uppgick till 4 528,1 MSEK (2 372,7)
 • Rörelseintäkterna uppgick till 118,2 MSEK (80,2)
 • K/I-talet uppgick till 58,2% (59,8)
 • Resultat före kreditförluster uppgick till 49,4 MSEK (32,2)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,0% (0,2)
 • Rörelseresultatet uppgick till 50,2 MSEK (29,1)
 • Periodens resultat uppgick till 39,7 MSEK (22,8)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 10,2% (13,6) och den totala kapitalrelationen uppgick till 13,4% (15,9)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Under kvartalet gjorde Nordiska ett mindre förvärv i Norge som är villkorat av norska finans­inspektionens godkännande.

OM NORDISKA

Nordiska erbjuder sparande till marknads­ledande räntor och lån för att möjliggöra våra kunders affärer. Samtidigt erbjuder vi våra partners att skapa egna finans­iella erbjudanden gentemot sina kunder med hjälp av våra molnbaserade tjänster och APIer. Läs mer om Nordiska här: https://www.nordiska.se/om-nordiska/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sivonne Wahlsten, CFO
Telefon: +46 0(8) 23 28 00
E-post: ir@nordiska.se

Mikael Gellbäck, CEO
Telefon: +46 0(8) 23 28 00
E-post: ir@nordiska.se

Informationen är sådan som Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 29 november 2021 kl. 18.00. Den fullständiga rapporten återfinns på https://www.nordiska.se/om-nordiska/finans­iella-rapporter/

 

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')