Logotype

Logga in

Delårsrapport 1 januari-30 juni 2021

Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ) publicerar delårsrapport för perioden januari-juni 2021.

ANDRA KVARTALET 2021 (JÄMFÖRT MED ANDRA KVARTALET 2020)

 • Utlåning till allmänheten uppgick till 3 698,1 MSEK (2 127,2)
 • Rörelseintäkterna uppgick till 34,9 MSEK (28,5)
 • K/I-talet uppgick till 66,9% (55,6)
 • Resultat före kreditförluster uppgick till 11,5 MSEK (12,7)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,0% (0,0)
 • Rörelseresultatet uppgick till 11,9 MSEK (12,6)
 • Periodens resultat uppgick till 9,5 MSEK (9,9)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,3% (14,0) och den totala kapitalrelationen uppgick till 14,6% (16,3)

 JANUARI-JUNI 2021 (JÄMFÖRT MED JANUARI-JUNI 2020)

 • Utlåning till allmänheten uppgick till 3 698,1 MSEK (2 127,2)
 • Rörelseintäkterna uppgick till 75,6 MSEK (51,8)
 • K/I-talet uppgick till 57,5% (62,0)
 • Resultat före kreditförluster uppgick till 32,2 MSEK (19,7)
 • Kreditförlustnivån uppgick till -0,1% (0,2)
 • Rörelseresultatet uppgick till 33,0 MSEK (17,9)
 • Periodens resultat uppgick till 26,5 MSEK (14,1)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 13,3% (14,0) och den totala kapitalrelationen uppgick till 14,6% (16,3)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Nordiska emitterade eviga primärkapitalinstrument (additional tier 1-obligationer om 100 MSEK)
 • Nordiska genomförde en nyemission om 50 MSEK

OM NORDISKA

Nordiska erbjuder sparande till marknads­ledande räntor och lån för att möjliggöra våra kunders affärer. Samtidigt erbjuder vi våra partners att skapa egna finans­iella erbjudanden gentemot sina kunder med hjälp av våra molnbaserade tjänster och APIer. Läs mer om Nordiska här: https://www.nordiska.se/om-nordiska/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sivonne Wahlsten, CFO
Telefon: +46 72 050 23 38
E-post:
sivonne.wahlsten@nordiska.se

Informationen är sådan som Nordiska Kreditmarknads­aktiebolaget (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 30 augusti 2021 kl. 18.00.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')