Logotype

Logga in

Nordiska offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm

Nordiska kreditmarknads­aktiebolaget (publ) (”Nordiska ”) emitterade den 5 mars 2024 supplementärkapitalinstrument (tier 2-obligationer) om 200 000 000 kronor (”Obligationerna”). Obligationerna är sedan den 14 mars 2024 upptagna till handel på Nasdaq Transfer Market. Enligt villkoren för Obligationerna har Nordiska åtagit sig att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Med anledning av upptagandet till handel har Nordiska upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finans­inspektionen. Nordiska kommer att lämna in en ansökan om upptagande till handel och första dagen för handel av Obligationerna beräknas bli omkring den 12 juli 2024. Prospektet kommer att finnas tillgängligt på Nordiskas hemsida www.nordiska.se och Finans­inspektionens webbplats www.fi.se.


För mer information, vänligen kontakta: 

Mikael Gellbäck, VD, Nordiska, mikael.gellback@nordiska.se, 08-23 28 00

Om Nordiska
Nordiska är ett kreditinstitut som erbjuder sparande till marknads­ledande räntor och lån för att möjliggöra sina kunders affärer. Samtidigt erbjuder Nordiska sina partners möjligheter att skapa finans­iella erbjudanden gentemot sina kunder med hjälp av molnbaserade tjänster och APIer. Mer information finns på Nordiska’s webbplats, www.nordiska.com.

2024-07-09 14.00 CEST

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'url')