Logotype

Logga in

Sivonne Wahlsten

CFO, Stockholm
Anställningsår: 2019
Bakgrund: Kommer närmast från SevenDay Bank där jag arbetade som CFO. Dessförinnan har jag arbetat på på Marginalen Bank bland annat som Ekonomichef, på Citibank och på Deloitte.

Berätta om din roll och hur en arbetsdag kan se ut?
Min roll innefattar allt ifrån företagsledning, redovisning, skatter, HR, finans­iering, kapitalplanering, budgetering och rapportering. En vanlig dag kan börja med att se över likviditeten och bedöma eventuella räntejusteringsbehov, för att sedan analysera bokslut och upprätta verksamhetsrapporter. En annan dag kan jag sitta i möte för att diskutera en ny produkt eller partner och sedan simulera kapitalsituationen för kommande månader för att avsluta med att lägga upp anställningsavtal och förmåner för nyanställda.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Att det är så varierat, att det hela tiden händer mycket saker och att det finns så mycket kompetens inom bolaget. Och viktigast av allt är alla kollegor som är så otroligt positiva, kompetenta och drivna. Jag behöver aldrig bli uttråkad, det finns ständigt saker att hugga tag i och jag har kul på vägen, det tycker jag är viktigt.

Vilka egenskaper tror du är viktigast för att lyckas i din roll?
Jag tror att min kompetens, analytiska förmåga, mitt driv och min ansvarsfullhet är viktiga egenskaper i min roll plus att jag är en hjälpsam, glad och trevlig person som leder oss framåt samtidigt som jag bidrar till den goda stämningen vi har inom Nordiska.

Vad tycker du utmärker Nordiska som arbetsgivare?
Nordiska gör inte samma saker som alla andra. Vi har en affärsmodell och tekniska lösningar som skiljer sig från våra konkurrenters. Nordiska satsar på personalen och ger stort ansvar som man förväntas förvalta väl för att passa in hos oss. På Nordiska jobbar vi inte bara inom avdelningar utan mycket mellan avdelningar vilket gör att kompetensen breddas och karriärvägarna inom bolaget blir fler.