KYCDärför måste Nordiska ställa frågor

Nordiska är ett kreditinstitut och omfattas därför av samma regler som bankerna. Här ingår att förhindra penningtvätt. Nedan finner du mer information om bankernas skyldigheter vad gäller att förhindra penningtvätt.

Vad är penningtvätt? 

Penningtvätt är när man försöker få pengar som kommer från brottslig verksamhet att förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Det är en internationell företeelse och sker ofta över nationsgränserna. Det kan handla om pengar från narkotikabrott, trafficking, människosmuggling, skattebrott, rån, bedrägerier, vapenhandel med mera.

Genom att utnyttja banksystemet kan den som vill tvätta pengar göra det svårare att spåra pengarnas brottsliga ursprung. Upplägget för penningtvätt kan vara mer eller mindre komplicerat. Det handlar inte bara om kontanta transaktioner, utan även om överföringar och andra tjänster via exempelvis internet och telefon.

Penningtvättslagen

För att förhindra att banker utnyttjas för penningtvätt införs regler i stort sett i hela världen. Den svenska lagen grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv, som innebär att alla finansiella företag inom EU är skyldiga att förhindra penningtvätt. Lagen omfattar även företag och yrkesutövare utanför den finansiella sektorn såsom revisorer, advokater, fastighetsmäklare med flera. Motsvarande regler gäller för åtgärder mot finansiering av terrorism.

Nordiska måste ställa frågor

I korthet innebär penningtvättslagen att Nordiska måste göra en bedömning av risken för att användas för penningtvätt. Lagen ställer höga krav på att Nordiska har god kunskap om sina kunder och deras bankaffärer. Nordiska måste förstå syftet med affärsförhållandet och även med kundens olika transaktioner.

Den kundinformation Nordiska tar del av behandlas konfidentiellt och omfattas av banksekretessen.

Syftet med transaktionen

När du vill göra en inbetalning eller annan transaktion måste du svara på frågor och visa giltig id-handling när rådgivaren efterfrågar det. Det kan gälla transaktioner som uppfattas som ovanliga eller som Nordiska inte förstår bakgrunden till. Rådgivaren är då skyldig att fråga dig om syftet med transaktionen, var pengarna kommer ifrån och vad de ska användas till etc.

I vissa fall kan Nordiska även behöva se avtal, kvitton, fakturor eller andra handlingar som styrker din förklaring.

Du som är ny kund i Nordiska

Nordiska är skyldigt att kontrollera identiteten hos dig som vill bli ny kund, till exempel vid öppnande av konto. För att kunna utföra begärda tjänster kan rådgivaren behöva ställa ytterligare frågor för att få mer kunskap om dig.

Du som redan är kund i Nordiska

Även om du redan är kund måste du på begäran kunna visa giltig id-handling och lämna kompletterande uppgifter. Det kan till exempel gälla när du vill genomföra en transaktion eller ha en ny tjänst.

Personer i politiskt utsatt ställning - PEP

Nordiska måste känna till om du är en PEP, det vill säga om du har eller har haft viktiga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Nordiska måste också veta vilka kunder som är familjemedlemmar och kända medarbetare till en PEP.

Företagskunder  

Du som företräder ett företag måste kunna visa giltig id-handling och att du har rätt att företräda företaget. Dessutom måste Nordiska kontrollera vem eller vilka som äger mer än 25 procent av företaget och om någon har ett bestämmande inflytande i företaget. Du måste också vara beredd att svara på frågor om företagets verksamhet, dess omsättning och hur man kommer att utnyttja Nordiskas tjänster.

I vissa fall får inte Nordiska utföra tjänsten

Om du inte kan visa giltig id-handling eller lämna en tillfredsställande förklaring till varför du vill få en viss tjänst utförd, får inte Nordiska utföra den önskade tjänsten. Om lagen inte följs kan den enskilde rådgivaren bli straffad och Nordiska drabbas av sanktioner från Finansinspektionen. Om Nordiska misstänker penningtvätt ska det rapporteras till Finanspolisen, som är en särskild enhet inom Rikskriminalpolisen.

Ytterligare upplysningar 

Nordiska lämnar gärna kompletterande information i frågor som kan uppkomma med anledning av penningtvättslagen.
För närmare upplysningar om lagstiftningens innehåll och innebörd är ni välkomna att kontakta oss på Nordiska.

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1781/2006 av den 15 november 2006 om information om betalaren som ska åtfölja överföringar av medel finns bestämmelser om vilken information om betalaren som ska åtfölja överföringar av medel. Förordningen trädde i kraft den 1 januari 2007 och är direkt tillämplig i Sverige.

Källa Svenska Bankföreningen (http://www.swedishbankers.se/)

Kontakta oss

Tack för ditt meddelande! Vi återkommer så snart vi kan.
Oops! Something went wrong while submitting the form

Nordiska som partner

Service

Med en stor vilja och stark drivkraft kan man också  behöva lite hjälp på vägen. Slå oss en signal eller skicka iväg ett mejl så hjälper vi till.

Kompetens
En av oss tog bearnaisesåsen till Argentina. En annan tävlade i konståkning. Tillsammans vill
vi bidra när du behöver det.

Flexibilitet
Kanske blir det inte alltid så som man tänkt sig. Men det är okej. Det viktiga är ju ändå oftast att det blir.  Och det fixar vi tillsammans.

Långsiktighet
En glad kund är en lång kund brukar vi säga på kontoret. Kanske menar vi centimeter ibland men oftast gäller det tiden för samarbetet.