Juridisk och finansiell information

GÅ DIREKT TILL FINANSIELL INFORMATION

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Kundkännedom


I enlighet med Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är Nordiska skyldiga att göra en bedömning av risken för att användas för penningtvätt och/eller medverka till finansiering av terrorism. Lagen baserar sig på ett penningtvättsdirektiv från EU och för Nordiska innebär det bl.a. att vi måste ha god kännedom om våra kunder och deras affärsförbindelser samt att vi ska förstå syftet med affärsförbindelserna och kundernas transaktioner.

För mer information, besök vår KYC-sida


Klagomål


Om du av någon anledning inte är nöjd med en tjänst som Nordiska levererat måste du höra av dig så snart som möjligt.

Har du klagomål bör du först och främst vända dig till den medarbetare på Nordiska som du haft kontakt med angående det ärende som reklamationen gäller. Skulle du fortfarande vara missnöjd efter detta kan du gå vidare genom att skriftligen kontakta klagomålsansvarig på Nordiska.

När du framför klagomål skriftligen ska du bifoga kopior på relevanta handlingar. Det är bra om du anger vilka medarbetare på Nordiska du haft kontakt med i ärendet, samt när dessa kontakter skett.

Om klagomålet är att betrakta som ett enkelt fel eller ett missförstånd kommer detta att åtgärdas snarast möjligt. Kan vi inte besvara ditt ärende inom 14 dagar från det att vi tar emot klagomålet får du skriftlig information om detta samt information om den fortsatta handläggningen av ditt ärende.

Nordiska ambition är att ett klagomål ska behandlas snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. 

Klagomålsblankett: Anmälan klagomål

Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget
Att: Klagomålsansvarig
Box 173, 101 23 Stockholm
e-post: info@nordiska.com

Om du inte är nöjd efter att du klagat skriftligen och fått ditt ärende behandlat kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Du kan också få kostnadsfri hjälp från instanser som Konsumenternas bank- och finansbyrå och konsumentvägledningen
i din kommun.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Telefon: 08-555 017 00
Webbplats: www.arn.se

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Telefon: 0200-25 58 00
Webbplats: www.bankforsakring.konsumenternas.se

Kommunens konsumentvägledning
Telefon: Kontakta din kommun
Webbplats: www.konsumentverket.se

Registrering och tillsyn

För att få bedriva kreditmarknadsbolag måste kreditmarknadsbolaget vara registrerat hos Bolagsverket.

Adress: 851 81 Sundsvall
Telefon: 0771-670 670
Fax: 060-12 98 40
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Webbplats: www.bolagsverket.se

Nordiska står under tillsyn av Finansinspektionen (FI), den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. För kontroll av tillstånd, kontakta Finansinspektionen.

Adress: Box 7821, 103 97 Stockholm
Telefon: 08-787 80 00
Fax: 08-24 13 35
E-post: finansinspektionen@fi.se
Webbplats: www.fi.se

Tvistlösning

Om du inte är nöjd efter att du klagat skriftligen och fått ditt ärende behandlat kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden.

Telefon: 08-555 017 00
Webbplats: www.arn.se

Om en tvist skulle uppstå mellan dig och Nordiska finns möjlighet att få denna prövad i allmän domstol. Eftersom Nordiska är registrerat i Stockholm vänder du dig i första hand till Stockholms Tingsrätt.

Adress: Box 8307, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-561 650 00
E-post: stockholms.tingsratt@dom.se
Webbplats: www.stockholmstingsratt.se

Ersättningspolicy

Nordiska har tagit fram en ersättningspolicy som styr hanteringen av rörliga ersättningar till anställda. Ersättningspolicyn bidrar till en sund och effektiv riskhantering samt motverkar att anställda tar överdrivna risker. Därmed gynnas både du som kund och bolagets långsiktiga intresse.

Dokument: Ersättningspolicy


FINANSIELL INFORMATION

Rapporter Helår
Årsredovisning: 2019
Årsredovisning: 2018
Årsredovisning: 2017
Årsredovisning: 2016
Årsredovisning: 2015
Årsredovisning: 2014
Årsredovisning: 2013
Årsredovisning: 2012

Rapporter Halvår
Delårsrapport: 2019
Delårsrapport: 2018
Delårsrapport: 2017
Delårsrapport: 2016
Delårsrapport: 2015
Delårsrapport: 2014
Delårsrapport: 2013

Information om kapitaltäckning och likviditet - Pelare III
Kapitaltäckningsanalys Q1 2020
Årlig information om kapitaltäckning och likviditet - Pelare III, 2019
Kapitaltäckningsanalys Q3 2019
Kapitaltäckningsanalys Q2 2019
Kapitaltäckningsanalys Q1 2019
Kapitaltäckningsanalys Q4 2018
Kapitaltäckningsanalys Q3 2018
Kapitaltäckningsanalys Q2 2018

Kapitaltäckningsanalys Q1 2018
Kapitaltäckningsanalys Q4 2017
Kapitaltäckningsanalys Q3 2017
Kapitaltäckningsanalys Q2 2017
Kapitaltäckningsanalys Q1 2017
Kapitaltäckningsanalys Q3 2016
Kapitaltäckningsanalys Q4 2016

Övrigt
Beslut avseende tillämpning av övergångsbestämmelser med anledning av införande av IFRS 9
Förändringar i lagen om insättningsgaranti 1 Juli 2016

Kontakta oss

Tack för ditt meddelande! Vi återkommer så snart vi kan.
Hoppsan, det hände något när vi försökte skicka ditt meddelande. Var vänlig prova igen.

Nordiska som partner

Service

Med en stor vilja och stark drivkraft kan man också  behöva lite hjälp på vägen. Slå oss en signal eller skicka iväg ett mejl så hjälper vi till.

Kompetens
En av oss tog bearnaisesåsen till Argentina. En annan tävlade i konståkning. Tillsammans vill
vi bidra när du behöver det.

Flexibilitet
Kanske blir det inte alltid så som man tänkt sig. Men det är okej. Det viktiga är ju ändå oftast att det blir.  Och det fixar vi tillsammans.

Långsiktighet
En glad kund är en lång kund brukar vi säga på kontoret. Kanske menar vi centimeter ibland men oftast gäller det tiden för samarbetet.